Sveta Cerkev Annasann

http://annasann.org/

http://annasann.com/

Opredelitev verskega poslanstva

Versko poslanstvo Svete Cerkve Annasann, njenih dostojanstvenikov, pripadnikov in simpatizerjev je sestavljeno iz naslednjih osnovnih prvin:

  1. Vzpostaviti in vzdrževati ter izvajati Sveto Ureditev v Skupnosti Annenhanov, ter jo miroljubno, strpno in plemenito širiti v zunanje okolje. Sveta Cerkev Annasann je popolnoma odprta do vseh zunanjih oseb in skupin in vsakdo lahko postane pripadnik ali pripadnica Svete Cerkve Annasann in ima vpogled v njen nauk, seveda v skladu s plemenitimi nameni. Sveta Ureditev vzpostavlja vrline in vrednote Miru, sobivanja, čistosti, osebnostne trdnosti, plemenitosti in dostojanstva. Vzpostavlja skladen odnos med posamezniki in skupinami v celotni človeški skupnosti in skladen ter spoštljiv odnos do Narave. Narava kot celota se dojema kot Božja Stvaritev, popolna v svojem obstoju in delovanju, okolje v katerem se nahajajo in sobivajo vsa živa bitja in vse nežive stvaritve. Tudi Ijudje so del tega okolja na lokalnem planetu in tako zavezani spoštovati Božjo Stvaritev ter obstojati in delovati na način, ki je čimbolj skladen z Naravo in njeno Sveto Ureditvijo. To pomeni max. Sobivanje z Naravo, njeno spoštovanje in delovanje po načelih, ki so so-naravni. To pomeni delovati in obstajati na način, ki zagotavlja nemoten obstoj in delovanje Narave, njeno čistost in celovitost ter s človeškega vidika prilagajanje Naravi, njenim ciklusom, zakonitostim in njenemu delovanju. Pomeni uporabo čistih tehnologij, čisto (eko) pridelovanje dobrin in skladno ter preudarno pridobivanje in uporabljanje hrane, vode in naravnih zakladov. Spoštovanje vseh njenih delov in stvaritev ter ozaveščanje ljudi o pomembnosti in Svetosti Narave ter bivanja v njej. Narave kot manifestacije Božje Stvaritve in prisotnosti Boga v njej in v vseh njenih posameznih delih in njenem delovanju, kar je opredeljeno s pojmom Sveta Ureditev.
  2. S spontanimi verskimi praksami in z osebnostnim duhovnim razvojem vsakega posameznika, ki je pripadnik Skupnosti Annenhanov in Slednik Svete Ureditve = Tinhale ter pripadnik Svete Cerkve Annasann, se v internem okolju vzpostavlja Mir in harmonija ter strpnost, katera se nato spontano prenaša v zunanje okolje posameznika in se s tem daje pozitivni prispevek okolju, v katerem se nahaja Sveta Cerkev Annasann, njeni dostojanstveniki, pripadniki in simpatizerji.
  3. Vzpostavitev formalnih in neformalnih oblik Skupnosti Annenhanov, katere delujejo po svoji osebni izbiri in odločitvi v dobrobit Skupnosti, zunanjega človeškega okolja in Narave, ter s svojimi pozitivnimi verskimi, duhovnimi in vsakdanjimi praksami pozitivno vplivajo na splošno okolje. Predvsem pa s svojim pozitivnim zgledom vplivajo na pozitivno stanje in pozitivne spremembe v notranjem verskem okolju, zunanjem družbenem splošnem okolju in v Naravi, Še posebej se poudarja spoštljiv odnos do Narave, sobivanje z njo ter uporaba vseh Naravi prijaznih praks, materialov ter odnosov. V skladu s pojmom "ekološko" na materialni in versko-duhovni način.
  4. Versko poslanstvo Svete Cerkve Annasann temelji na so-doprinosu pri vzpostavitvi boljšega, plemenitejšega in čistejšega sveta, kjer bodo tako vsi ljudje, kakor tudi Narava in vsa živa bitja v njej, bivali v medsebojnem skladu, strpnosti in miru v skladu s pozitivnimi, plemeniti duhovnimi vrednotami in vrlinami. Annasann pomeni Rajski Svet na Zemlji. Anna = Rajski, Sann = Svet.
  5. Bogoslužje se izvaja primerno situaciji in ni fiksno določenih obredov in protokolov, so pa fiksno določene vrednote in vrline na podlagi katerih se bogoslužje izvaja:
    • duhovna predanost Višji Entiteti; Bogu

Vrednote & vrline Miru, dostojanstva, plemenitosti, strpnosti, čistosti, osebne svobode, osebnostne trdnosti ter spoštovanje Božje Stvaritve: narave.

Bogoslužje se izvaja ob ponedeljkih, ki so Sveti dnevi v tedenskem ciklusu ter ob verskih praznikih Svete Cerkve Annasann in po potrebi. Spontano v odnosu na čas, prostor, okolje in situacije.

FIAT LUX